Bảng giá lốp xe tải DRC

Bảng giá lốp xe tải DRC Đà Nẵng đại lý chính hãng tại Hà Nội

  Bảng giá lốp xe tải DRC Đà Nẵng, Minh Phát Hà Nội là đại lý chuyên phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại lốp ô tô, lốp xe tải chính hãng khu vực Miền Bắc. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ thay mới, lăp đặt và vận chuyển đi các tỉnh trên cả nước uy tín với giá cả rất cạnh tranh. Bảng giá lốp xe tải DRC

Hãy liên lạc, chúng tôi sẽ dành cho bạn:
  1. Miễn phí vận chuyển trong nội thành với đơn hàng từ 04 lốp trở lên.
  2. giá tốt nhất tại thời điểm của hãng Lốp xe tải DRC Đà Nẵng.
  3. hưởng chương trình khuyễn mại hấp dẫn theo từng tháng.
  4. cam kết sản phẩm lốp mới 100%, SX 2020 - 21, bảo hành đúng theo tiêu chuẩn hãng.

Bảng giá lốp xe tải DRC Đà Nẵng bố vải chính hãng tại Hà Nội

STT MÃ LỐP XE TẢI DRC  GIÁ BÁN
I/
LỐP XE TẢI DRC LOẠI NHỎ
1 500-10/53B,57B/12pr 930,000 
2 450-12/33B/12pr  910,000 
3 500-12/53B,33B/12pr gai dọc 1,000,000 
4 500-12/53D/12pr gai ngang 1,020,000 
5 500-12/53D/14pr gai ngang 1,080,000 
6 500-13/53D/RF/14pr gai ngang  1,280,000 
7 500-13/53B, 53D/12pr gai ngang 1,290,000 
8 550-13/53D/14pr gai ngang 1,420,000 
9 550-14/54B/10pr gai dọc 1,440,000 
10 600-13/53B,53D/12pr gai dọc 1,490,000 
11 600-14/33B,53B/14pr gai dọc 1,560,000
12 600-14/53D/14pr gai ngang 1,600,000
13 500-8/8pr Xe nâng hàng 1,100,000
14 600-9/55L/10pr Xe nâng hàng 1,390,000
15 650-10/55L/10pr Xe nâng hàng 1,460,000
16 650-14/54B/12pr gai dọc 1,670,000
17 600-15/54B/RF/14pr,53D/RF/14pr 1,820,000
18 650-15/53D,54B,33B/12pr gai dọc  1,860,000
19 650-16/33B,54B,53D/14pr gai ngang 1,900,000
20 650-16/33B,54B /14pr gai dọc (bộ) 1,900,000
21 700-12/55L/12pr 1,800,000
22 700-15/33B/14pr gai dọc 2,050,000
23 700-15/53D/14pr gai ngang 2,290,000
24 750-15/54L/6pr 2,520,000
25 700-16/33B,54B,54BM,53D/14pr gai dọc 2,270,000
26 700-16/53DM/16pr hoa ngang (bộ) 2,390,000
27 DRC 700-16/53D/16pr 2 vòng tanh 2,390,000
28 700-16/53D/RF/16pr gai ngang 2,740,000
29 750-16/54B,33B/16pr gai dọc 2,990,000
30 750-16/53D/16pr gai ngang 3,030,000
31 750-16/53D/18pr gai ngang 3,130,000
32 7.50-16/53D/20pr gai ngang 3,290,000
33 750-18/33B,54B,53D/14pr 3,490,000
34 750-20/33B,54B,53D/16pr 3,490,000
35 825-16/53D/18pr gai ngang 3,480,000
36 825-16/33B,54B/18pr gai dọc 3,370,000
37 825-16/53D/20pr gai ngang  3,660,000
38 825-20/34B,51B/16pr gai dọc 3,970,000
39 825-20/53D/16pr gai ngang 4,040,000
40 8.25-20/53D/18pr gai ngang 4,170,000
41 840-15/50B/8pr 2,330,000
II/
LỐP XE TẢI DRC LOẠI LỚN
1 900-20/53D,54D/16pr gai ngang 4,600,000
2 900-20/56L/14pr gai chữ V 4,380,000
3 900-20/34B/16pr gai dọc 4,560,000
4 900-20/54L/16pr 5,020,000
5 1000-20/34B,36B/18pr gai dọc 5,250,000
6 1000-20/53D/18pr, CT gai ngang 5,290,000
7 1000-20/53D/18pr CT gai ngang 5,360,000
8 1100-20/34B,36B,53D,54D/18pr,CT gai dọc 6,160,000
9 1100-20/53D/20pr, CT gai ngang 6,340,000
10 1100-20/53D/20pr STD gai ngang 6,260,000
11 1100-20/52L/20pr 6,380,000
12 1100-20/56D/24pr gai ngang 7,140,000
13 1100-20/RF/54D/24pr gai ngang 6,860,000
14 1100-20/RF/53D,54D/20pr gai ngang 6,740,000
15 1100-20/54L/18pr ( Lu ) 6,860,000
16 DRC 1200-20/51A,52A/18pr 7,210,000
17 DRC 1200-20/53D,54D/24pr gai ngang 7,220,000
18 1200-20/51A/24pr gai hỗn hợp 7,580,000
19 1200-20/51D/24pr gai ngang 7,890,000
20 1200-20/55D/24pr gai ngang 8,430,000
21 1200-20/55B,53D,54D/18pr, CT 6,860,000
22 1200-20/52A/8pr gai chữ V 6,220,000
23 1200-20/53D,54D/20pr gai ngang 6,930,000
24 1200-20/52L/20pr gai chữ V 7,080,000
25 1200-20/54L/18pr xe Lu 7,960,000
26 1200-20/52L/24pr gai chữ V 7,360,000
27 1200-18/52A/8pr gai chữ V 5,690,000
28 1200-18/52A/18pr gai chữ V 6,780,000
29 1400-20/52L/20pr gai chữ V 9,580,000
30 1200-24/55D/24pr gai ngang 10,880,000 
31 1200-24/52DS/24PR gai chữ V 11,950,000 


Bảng giá lốp xe tải DRC Đà Nẵng bố thép:

TT MÃ SẢN PHẨM     GIÁ BÁN
I.
LỐP XE TẢI DRC BỐ THÉP CÓ SĂM
SĂM
YẾM
 
1 9.00R20/D842/16pr  X X 5,050,000
2 10.00R20/D651/18pr  X X 5,310,000
3 10.00R20/D821/18pr  X X 5,630,000
4 10.00R20/D841/18pr  X X 5,410,000
5 10.00R20/D911/18pr  X X 5,730,000
6 11.00R20/D631/18pr X X 6,480,000
7 11.00R20/D651/18pr X X 6,480,000
8 11.00R20/D811/18pr X X 6,480,000
9 11.00R20/D821/18pr X X 6,730,000
10 11.00R20/D841/18pr X X 6,480,000
11 11.00R20/D911/18pr X X 6,920,000
12 12.00R20/D811/20pr X X 7,260,000
13 12.00R20/D821/20pr X X 7,580,000
14 12.00R20/D911/20pr X X 7,830,000
15 12.00R24/D931/20pr X X 9,800,000
II.
LỐP XE TẢI DRC BỐ THÉP KHÔNG SĂM
1 11R22.5/D601/16pr     5,530,000
2 11R22.5/D611/16pr     5,530,000
3 11R22.5/D741/16pr     5,750,000
4 12R22.5/D611/18pr     6,180,000
5 12R22.5/D821/18pr     6,590,000
6 275/80R22.5/D621/16pr     5,450,000
7 295/75R22.5/D611/16pr     5,530,000
8 295/75R22.5/D641/16pr     5,720,000
9 295/75R22.5/D741/16pr     5,750,000
10 295/80R22.5/D601/16pr     5,540,000
11 295/80R22.5/D721/16pr     6,180,000
12 315/80R22.5/D601/18pr     6,490,000
13 385/65R22.5/D711/20pr     7,560,000
III.
SĂM + YẾM RADIAL
1 Săm 9.00R20     360,000
2 Săm 10.00R20     390,000
3 Săm 11.00R20     410,000
4 Săm 12.00R20      450,000
5 Săm 12.00R24     910,000
6 Yếm 9.00/10.00R20     130,000
7 Yếm 11.00/12.00R20     140,000
8 Yếm 12.00R24     410,000
Bảng giá lốp xe công trình DRC Đà Nẵng
TT MÃ LỐP DRC ĐẶC CHỦNG ĐƠN VỊ GIÁ BÁN
I/
LỐP ĐẶC CHỦNG DRC
   
1 12-16.5/60L(L3)/10pr/TL cái 4,040,000
2 14.00-24/53L(E3)/16pr/TT/CR bộ 13,730,000
3 14.00-24/53L(E3)/24pr/TT/CR,PM bộ 17,400,000
4 14.00-24/54C(E4)/24pr/TT/PM bộ 21,840,000
5 14.00-24/53L(E3)/28pr/TT/CR,PM bộ 17,500,000
6 14.00-24/53L(E3)/28pr/TL/PM cái 17,500,000
7 14.00-24/54C(E4)/28pr/TT/PM bộ 19,910,000
8 14.00-24/54C(E4)/28pr/TL/PM cái 23,780,000
9 16.00-25/53L(E3)/32pr/TL/CR,PM  cái 32,450,000
10 16.00-25/53L(E3)/24pr/TL/CR cái 29,280,000
11 17.5-25/53L(E3/L3)/16pr/TT/CR bộ 16,700,000
12 17.5-25/53L(E3/L3)/20pr/TT/CR bộ 17,830,000
13 17.5-25/54L(L5S)/20pr/TT/CR bộ 30,660,000
14 17.5-25/53L(E3/L3)/20pr/TL/CR cái 18,660,000
15 17.5-25/54L(L5S)/20pr/TL/CR cái 30,260,000
16 18.00-25/53L(E3/L3)/32pr/TT/CR,PM bộ 36,740,000
17 18.00-25/53L(E4-48)/32pr/TT/CR,PM bộ 36,740,000
18 18.00-25/53L(E4-48)/32pr/TL/CR,PM cái 39,730,000
19 18.00-25/53L(E3)/40pr/TL/CR,PMm) cái 46,000,000
20 18.00-25/54C(E4)/40pr/TL/PM,CR cái 48,870,000
21 18.00-25/53L(E4-48)/40pr/TL/CR,PM cái 46,550,000
22 18.00-25/54L(L5S)/40pr/TL/PM cái 53,770,000
23 20.5-25/53L(E3)/16pr/TT/CR bộ 21,210,000
24 20.5-25/53L(E3/L3)/20pr/TT/CR bộ 22,730,000
25 20.5-25/53L(E3/L3)/20pr/TL/CR  cái 25,840,000
26 21.00-25/53L(E3)/40pr/TL/PM cái 55,310,000
27 21.00-25/53L(E4)/40pr/TL/PM cái 56,790,000
28 23.1-26/52A(C2)/14pr/TL ( Lu rung) bộ 22,980,000
29 23.5-25/53L(E3)/20pr/TL/CR cái 30,110,000
30 23.5-25/53L(E3)/20pr/TT/CR bộ 30,110,000
31 23.5- 25/53L(E3/L3)/24pr/TT/CR bộ 31,600,000
32 23.5- 25/53L(E3/L3)/24pr/TL/CR cái 28,820,000
33 26.5- 25/53L(E3/L3)/28pr/TL/CR cái 44,140,000
34 26.5- 25/53L(E3)/32pr/TL/CR cái 44,140,000
35 26.5- 25/53L(E3)/36pr/TL/CR cái 53,540,000
36 29.5- 25/59L(E3)/34pr/TL/CR cái 61,030,000
37 18.00-33/54C(E4)/36pr/TL/CR cái 56,130,000
38 18.00-33/54C(E4)/40pr/TL/CR,PM cái 57,250,000
39 21.00-33/57L(E3)/32pr/TT/CR cái 49,940,000
40 21.00-33/57L(E3)/40pr/TL/CR cái 49,940,000
41 21.00-35/E4/36pr-TL-CR cái 70,740,000
II/
Săm ô tô
   
1 Săm 17.5-25/TRJ1175 cái 1,380,000
2 Săm 14.00-24BT TR179 cái 1,020,000
  Săm 23.5-25 cái 2,040,000
III/
Yếm ô tô
   
1 Yếm 12.00-24/1400-24 cái 450,000
2 Yếm 17.5-25 cái 690,000
3 Yếm 18.00-25 cái 530,000
4 Yếm 20.5-25 cái 870,000
5 Yếm kín khí 16.00-25/1800-25/23.5-25 cái 180,000
6 Yếm kín khí 18.00-33 cái 210,000

.TT: Lốp có sử dụng săm, yếm
.TL: Lốp không sử dụng săm, yếm
.CR: Lốp sử dụng tại vùng mỏ, công trường
.PM: Lốp sử dụng tại vùng cảng

BẢNG GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10%
(Những size lốp không có trên bảng giá, Quý khách vui lòng liên hệ để chúng tôi có thể báo giá chi tiết hơn)

THÔNG TIN CÁC CƠ SỞ CỦA MINH PHÁT HÀ NỘI:

*Cở sở: 295 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội.
(Đối diện trụ T151 đường cao tốc trên cao)
Hotline: 0901.64.3366 – 0944.95.2266
Tell: 0243.991.3399

*Chi nhánh: Số 88 ngõ 87 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
***Khuyến mại bơm Nito cho lốp xe***
(Đối diện cổng phụ trường THCS Dịch Vọng Hậu)
Hotline: 0944.94.2266 - 0944.97.2266 - 0243.991.3399

Website liên kết: minhphathanoi.vn

Các khu vực, thị trấn thuộc Hà Nội cửa hàng lốp oto DRC Đà Nẵng Minh Phát Hà Nội:  

Sơn Tây, Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, ThườngTín.

Công ty Minh Phát HàNội chúng tôi cũng là đơn vị cung cấp Bảng giá lốp ô tô DRC Đã Nẵng chuyên bán và phân phối đến các tỉnh khu vực Miền Bắc, Bắc Trung Bộ với hy vọng phục vụ nhu cầu của Quý khách hàng chất lượng, đa dạng và rộng khắp

Bảng giá lốp xe tải DRC Đà Nẵng